درج آگهی نیازمندی

برنامج Lift Designer 2020 و 2022 و 2023

سراسری 2 هفته پیش در تهران ,آرژانتین
برنامج Lift Designer 2020 و 2022 و 2023

بما فی ذلک تصمیم الجر والمصاعد الهیدرولیکیه حتى 190 طابق
تصمیم وحساب جمیع أنواع مصاعد الجر والمصاعد الهیدرولیکیه
إصدار خرائط المخرجات بصیغ مختلفه
توحید تصمیم مکونات المصعد
شارک مکتبه BIM الخاصه بک مع زملائک فی الفریق
محرک نماذج SolidWorks و Inventor و Creo CAD
تبسیط نماذج CAD الخاصه بک

نسخه متمیزه

ال WhatsApp:
09173395576


چت

آگهی های بیشتر برای

موبایل و رایانه‌ در تندوتیز مرجع نیازمندی های کل کشورلطفا معاملات و خرید های خود را حضوری انجام دهید و قبل از آن ، وجهی پرداخت نکنید.


شما میتوانید با بررسی نکات مهم درخرید و معامله ، با اطمینان بیشتری معامله نمایید.

https://tondotiz.ir/v/16644
لینک این آگهی برای ارسال به دیگران
آگهی های مشابه

تندوتیز - مرجع نیازمندی و خرید و فروش کالا