درج آگهی نیازمندی

download liftdesigner 2020 and 2022

طلایی سراسری 3 ساعت پیش در  شیراز ,امیرکبیر
download liftdesigner 2020 and 2022

features :

Windows Application

For Traction & Hydraulic Elevators

Any Shaft Dimensions

IFC & BIM Exchange for Autodesk® Revit

Components from the 3D BIM Library

For Modernization and New Installation

Group Configurator

ShaftWizard

Export STEP files for Production

Perfect IFC 4.0 Export

Wall Openings

LDBIM Export for Autodesk® Revit

Level of Development (LOD) 100,200,300,350,400 , 500.

Level of Information (LOI)

3D CAD Files automatically updated

Customize your Drawings

3D CAD Files automatically updated

CAD Automation for manufacturing

CAD File Hierarchy

Add Engineering to Order (ETO) Content

Manually update your 3D CAD Models

Customize your Drawings

CAD Automation for manufacturing

CAD File Hierarchy

Load 3D CAD Models

Simplify your CAD Models

Add Sections

Show your own Title Block

Humans – Materials

Add 2D DWG Blocks

Export as PDF and to AutoCAD

Cabin Configurator

Quickly change Dimensions

Arrange Dimensions

3D Common Components BIM Library

Standardize Products

Similar Components from over 70 Suppliers

Easily swap Components

Extend the 3D BIM Library
https://fileman.ir/19321/digipara-liftdesigner-2022/


only whatsapp

چت

آگهی های بیشتر برای

نرم افزار در تندوتیز مرجع نیازمندی های کل کشورلطفا معاملات و خرید های خود را حضوری انجام دهید و قبل از آن ، وجهی پرداخت نکنید.


شما میتوانید با بررسی نکات مهم درخرید و معامله ، با اطمینان بیشتری معامله نمایید.

https://tondotiz.ir/v/36
لینک این آگهی برای ارسال به دیگران
آگهی های مشابه

تندوتیز - مرجع نیازمندی و خرید و فروش کالا